Xuân Bắc “tạm biệt” Hà Nội, vợ chồng Đan Lê – Khải Anh tình tự ở châu…

Xuân Bắc “tạm biệt” Hà Nội, vợ chồng Đan Lê – Khải Anh tình tự ở châu…

(Dân trí) – Xuân Bắc lưu luyến khi rời xa Hà Nội những ngày thu tuyệt đẹp; Đan Lê lãng mạn hồi tưởng chuyến du lịch châu Âu cùng ông xã Khải Anh: “Có lẽ sẽ khó quay lại chỗ những cây cột sưởi ở Barcelona. Nhưng chỉ cần cây cột 37 độ này bên cạnh thì luôn ấm nồng”.

(RSS generated with FetchRss)
Source: DÂN TRÍ DU LỊCH KHÁM PHÁ